• header 02

 • header 01

 • header 10

 • header 08

 • header 12

 • header 04

 • header 03

 • header 07

 • header 05

 • header 13

 • header 09

 • header 06

 • header 11

Het groepsbestuur

De algemene gang van zaken van Scouting Raboes wordt door het groepsbestuur begeleidt. Zij dragen de zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ze bestaat uit iets oudere vrijwilligers met een ruime hoeveelheid aan ervaring over bestuurszaken, zowel binnen Raboes als daarbuiten. Het dagelijks bestuur van Scouting Raboes bestaat uit zes leden; een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en twee groepsbegeleider voor de speltakken. Hieronder volgt een korte omschrijving van een deel van de taken van ieder bestuurslid.

Leden bestuur
De voorzitter en de vice- voorzitter
De voorzitter heeft allereerst een representatieve functie. De vice-voorzitter kan hem of haar daarin vervangen. Verder leidt de voorzitter de vergaderingen van de groepsraad (vergadering met groepsbestuur en alle leidinggevenden van Scouting Raboes) en van het groepsbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de vice- voorzitter zijn taak over. Daarnaast onderhouden zij contact met de Stichting (Raboes Blijdestein) en brengen verslag uit naar de groep.

De penningmeester
De penningmeester beheert de financiën van de groep en int om die reden de contributie en de kampgelden. De pennigmeester onderhoudt ook nauw contact met de Stichting, en dan met name met degene die daar verantwoordelijk is voor de financiën, denk bijvoorbeeld aan opknappen van de clubhuizen.

De secretaris
De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen van de groepsraad en groepsbestuur, verstuurt brieven en houdt het archief bij.

De groepsbegeleiders
Zij zijn de aanspreekpunten voor de speltakken en zijn ook degenen die regelmatig een informeel gesprek met de leiding van de speltakken hebben.

Voorzitter:                   Léon Vos

Vice-Voorzitter:         Mikel Adolfs

Secretaris:                   Anita de Boer

Penningmeester:       Maarten Liebrecht

Groepsbegeleider:     Anne Botermans

Groepsbegeleider:     Anita de Boer

Stichting Raboes-Blijdenstein
Het beheer van de grond en clubgebouwen van Scouting Raboes ligt bij de Stichting Raboes-Blijdenstein. Meer informatie over de stichting en het stichtingsbestuur vind u onder het kopje Stichting.

Facebook nieuws

Afgelopen zaterdag stond in het teken van samenwerken bij de Scouts meiden. Door middel van het voltooien van verschillende opdrachten konden de meiden ingrediënten verdienen om heerlijke wentelteefjes te bakken! ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Het nieuwste nummer van het Scouting Magazine is vandaag op je deurmat gevallen. Daarin heeft team Media weer 4 pagina's speciaal over het Raboes samengesteld... Deze editie: foto's, wist-je-datjes, secret lifes of the leiding en meer! 😁👍 ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Afgelopen zaterdag hebben de kabouters lampionnen gemaakt voor Sint Maarten ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Zaterdag hebben de kabouters samen met goudlokje kleding gevonden in het spookbos. Onderweg kwamen we een oude ruïne tegen🗿. ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

De scouts hebben afgelopen zaterdag pannenkoeken gebakken op een pagodavuur. De opdracht, het vuur moet onzichtbaar zijn voor pottekijkers :). ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Ook bij de bevers was het herfst!!🍂 ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook