• header 05

 • header 12

 • header 09

 • header 01

 • header 11

 • header 08

 • header 06

 • header 04

 • header 02

 • header 10

 • header 13

 • header 03

 • header 07

Het groepsbestuur

De algemene gang van zaken van Scouting Raboes wordt door het groepsbestuur begeleidt. Zij dragen de zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ze bestaat uit iets oudere vrijwilligers met een ruime hoeveelheid aan ervaring over bestuurszaken, zowel binnen Raboes als daarbuiten. Het dagelijks bestuur van Scouting Raboes bestaat uit zes leden; een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en twee groepsbegeleider voor de speltakken. Hieronder volgt een korte omschrijving van een deel van de taken van ieder bestuurslid.

Leden bestuur
De voorzitter en de vice- voorzitter
De voorzitter heeft allereerst een representatieve functie. De vice-voorzitter kan hem of haar daarin vervangen. Verder leidt de voorzitter de vergaderingen van de groepsraad (vergadering met groepsbestuur en alle leidinggevenden van Scouting Raboes) en van het groepsbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de vice- voorzitter zijn taak over. Daarnaast onderhouden zij contact met de Stichting (Raboes Blijdestein) en brengen verslag uit naar de groep.

De penningmeester
De penningmeester beheert de financiën van de groep en int om die reden de contributie en de kampgelden. De pennigmeester onderhoudt ook nauw contact met de Stichting, en dan met name met degene die daar verantwoordelijk is voor de financiën, denk bijvoorbeeld aan opknappen van de clubhuizen.

De secretaris
De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen van de groepsraad en groepsbestuur, verstuurt brieven en houdt het archief bij.

De groepsbegeleiders
Zij zijn de aanspreekpunten voor de speltakken en zijn ook degenen die regelmatig een informeel gesprek met de leiding van de speltakken hebben.

Voorzitter:                   Léon Vos

Vice-Voorzitter:         Mikel Adolfs

Secretaris:                   Anita de Boer

Penningmeester:       Maarten Liebrecht

Groepsbegeleider:     Anne Botermans

Groepsbegeleider:     Anita de Boer

Stichting Raboes-Blijdenstein
Het beheer van de grond en clubgebouwen van Scouting Raboes ligt bij de Stichting Raboes-Blijdenstein. Meer informatie over de stichting en het stichtingsbestuur vind u onder het kopje Stichting.

Facebook nieuws

Traditiegetrouw zijn afgelopen zaterdag de kinderen die naar een andere speltak zijn gegaan uitgezwaaid door hun oude speltak! Ondanks de regen een feestelijke dag! ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Afgelopen week werd er overgevlogen. We hebben onze oude kabouters uitgezwaaid en onze nieuwe kabouter verwelkomd. Daarnaast hebben we smurfen broodjes gebakken! ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

De kop is er af! Het nieuwe seizoen is weer begonnen. De scouts meisjes hebben een hoop geleerd over de kleine bijl en welke onderdelen er op zitten (gek genoeg zit de teen van de bijl op de kop???) Daarna een vuurtje gemaakt, sinaasappels uitgehold en er een ei in gebakken! ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Wist-je-dat... we als Scouting Raboes 4 pagina's in het scouting magazine zelf mogen invullen? En dat de september editie van de week op je deurmat is gevallen? Met o.a. Kampfoto's, een rebus en vergeet niet de kleurplaatwedstrijd! 😁👍 ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Leidingdag is begonnen!!! Onze vrijwilligers worden weer helemaal klaargestoomd voor het nieuwe seizoen! Nieuwe teams, nuttige zaken en een hoop gezelligheid!! :) ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook

Verenigingenmarkt Blaricum! #supergezellig ... Bekijk meerBekijk minder

Kijk op Facebook